CodersCamp - otwarty kurs programowania webowego

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs
Zapisz się

Czym jest CodersCamp?

CodersCamp to 3-miesięczny, darmowy kurs programowania webowego organizowany przez Stowarzyszenie CodersCrew. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które pragną spróbować swoich sił w branży IT lub po prostu chcą nauczyć się kolejnej przydatnej umiejętności, jaką jest programowanie. Jeżeli odnajdujesz siebie w jednej z tych grup, to w kolejnym akapicie dowiesz się, jak może wyglądać Twój udział w Campie.

CodersCamp - kurs programistyczny we Wrocławiu

Po dostaniu się na kurs zostaniesz przydzielony do 8-osobowego zespołu. Wspólnie zakodujecie aż 4 projekty, a każdy z nich zostanie opublikowany w sieci i wstawiony na platformę ChallengeRocket. Dodatkowo przez cały czas trwania kursu będziesz miał wsparcie mentora, który będzie czuwał nad Twoimi postępami. Pomoże Ci także z przejściem przez najtrudniejsze zagadnienia oraz będzie służył wsparciem podczas projektów zespołowych.

Jako uczestnik CodersCampu będziesz miał interaktywną listę zadań, na której odnajdziesz aż 28 zestawów. W ramach każdego zestawu znajdziesz materiały, które pozwolą Ci zarówno zapoznać się z teorią dotyczącą danego zagadnienia, jak i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy zestaw będzie zakończony krótkim testem, którego wynik powie Ci, czy wystarczająco dobrze opanowałeś zagadnienie/materiał.

Dodatkowo w określonych terminach będziemy organizować spotkania, na których rozwiążesz quiz obejmujący materiał z kilku zestawów oraz będziesz miał okazję rozpocząć projekt razem ze swoim zespołem.

Co czyni CodersCamp wyjątkowym?

Atrakcyjne portfolio

Podczas CodersCampu zrealizujesz aż 4 projekty! Co więcej każdy z nich opublikujesz w sieci, dzięki czemu już samo ukończenie kursu zapewni Ci wyróżniające się CV.

Praca w zespołach

W branży IT nigdy nie działa się samodzielnie. To właśnie dlatego wszystkie projekty podczas kursu będziesz realizował w 8-osobowym zespole.

Wsparcie mentora

Przez cały okres kursu będziesz mógł liczyć na wsparcie mentora, który pomoże Ci na każdym etapie nauki i wesprze cały Twój zespół w realizowaniu projektów.

Wewnętrzny komunikator

W ramach kursu będziesz korzystać ze Slacka - wspólnego komunikatora, gdzie z łatwością nazwiążesz kontakt z innymi uczestnikami oraz szybciej uzyskiwasz odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Interaktywny plan nauki

Już na początku kursu otrzymasz od nas wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne w postaci interakcywnej checklisty, dzięki której będziesz mógł na bieżąco śledzić swoje postępy.

Brak formalnych zobowiązań

Na Campie zobowiązujesz się tylko przed sobą. Nie wiążesz się z nami żadną umową, dzięki czemu w każdej chwili możesz zrezygnować z kursu, bez żadnych konsekwencji.

Inicjatywa non-profit

Podobnie jak dla Ciebie, CodersCamp jest dla nas szansą na rozwój, a nie biznesem. Oznacza to, że jedyny koszt kursu, to ok. 100 zł, które przeznaczysz na zakup niezbędnych materiałów.

Narzędzia używane w firmach

Wszystkie projekty zrealizujesz z użyciem narzędzi wykorzystywanych w branży IT. Jeżeli Twój zespół wyrazi taką chęć, skorzystacie też z metodologii Scrum i narzędzia JIRA Software.

Ścieżka rozwoju

W trakcie kursu - poza nauką podstaw - pokażemy Ci wiele źródeł, dzięki którym będziesz wiedział, z czego warto korzystać kontynuując swój rozwój.

Jasny podział materiału

Materiały, podzieliliśmy na 28 zestawów i zamknęliśmy w 5 obszarach tematycznych. Następnie ułożyliśmy je tak, abyś zawsze wiedział jaki jest kolejny krok w nauce.

Nauka online

Wszystkie materiały oraz zadania praktyczne na Campie są dostępne online, dzięki czemu sam decydujesz co i kiedy masz ochotę przerobić.

Działanie offline

W ramach projektów co najmniej raz w tygodniu będziesz mógł spotkać się z mentorem i zespołem w celu wspólnego kodowania.

Zgłębianie tematów

Wszystkie zestawy podzieliliśmy na 3 części. Pierwsza z nich zawsze jest obowiązkowa, zaś pozostałe 2 umożliwią Ci zgłębienie tematów, które najbardziej Cię zainteresują.

Dyplom i cetryfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz od nas dyplom CodersCampu. Jeżeli osiągniesz średni wynik testów na poziomie ponad 80%, otrzymasz także imienny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

Testy

Każdy z zestawów zakończy się testem odblokowującym kolejne materiały, abyś zawsze miał pewność, że dysponujesz wystarczającą wiedzą by przejść dalej.

Czego nauczysz się na CodersCamp?

Poniżej możesz przejrzeć wszystkie podstawowe zagadnienia, które otrzymasz od nas w formie materiałów.
Treść projektów i zadań praktycznych poznasz dopiero na kursie ;)

 • składnia HTML - tagi i atrybuty,
 • składnia CSS - budowa selektorów i określanie właściwości,
 • najczęściej wykorzystywane tagi w HTML,
 • najczęściej wykorzystywane właściwości CSS,
 • sposoby podpinania stylów do dokumentu HTML,
 • stylowanie elementów z wykorzystaniem selektorów: id, klasy, elementu.
 • wykorzystanie wszystkich dostępnych selektorów, w tym selektorów atrybutu oraz pseudoklas,
 • łączenie ze sobą wielu selektorów,
 • obliczanie specyficzności selektorów,
 • model pudełkowy - założenia i związane z nim właściwości CSS,
 • zmienne CSS.
 • właściwości CSS związane z określaniem kolorów,
 • sposoby zapisu kolorów,
 • podstawowe zasady dobierania palety kolorystycznej,
 • gradienty i grafiki jako tło elementów,
 • dodawanie fontów z wykorzystaniem Google Fonts,
 • wykorzystywanie font icons na przykładzie FontAwesome,
 • podstawowe zasady doboru typografii,
 • najczęściej wykorzystywane właściwości związane z tekstem.
 • flexbox,
 • CSS Grid,
 • pozycjonowanie z użyciem właściwości position.
 • tworzenie przejść z wykorzystaniem właściwości transition,
 • wykorzystanie pseudoklas do tworzenia animowanych przejść,
 • właściwość transform,
 • tworzenie animacji z wykorzystaniem słowa kluczowego @keyframes.
 • zasady wykorzystywania jednostek relatywnych i absolutnych,
 • słowo kluczowe calc(),
 • zasady dotyczące typografii, układu elementów oraz grafik w przypadku stron responsywnych,
 • budowa i zastosowanie media queries.
 • pojęcie skryptu oraz programowania,
 • wyświetlanie informacji w konsoli z wykorzystaniem console.log(),
 • komentarze jednoliniowe i wieloliniowe,
 • typy danych - operator typeof,
 • operator kropki - czym są właściwości i metody,
 • czym są obiekty wbudowane,
 • koncepcja zmiennej - tworzenie zmiennych z wykorzytaniem słów kluczowych var, let i const,
 • operatory arytmetyczne oraz łączenie ich z operatorem przypisania,
 • składnia i wykorzystanie template literals.
 • instrukcja warunkowa if...else,
 • instrukcja warunkowa switch,
 • operatory porównania i dynamiczna konwersja typów danych,
 • operatory logiczne,
 • ternary operator,
 • koncepcja funkcji - sposoby jej deklaracji oraz wywoływania,
 • parametry a argumenty. Parametry domyślne,
 • zasięg (scope) zmiennych i funkcji,
 • alternatywne zastosowanie operatorów logicznych.
 • różnice między prostymi typami danych a typami referencyjnymi,
 • koncepcja tablicy oraz sposoby jej tworzenia,
 • uzyskiwanie dostępu do elementów w tablicy,
 • zmiana zawartości tablic,
 • najpopoularniejsze właściwości i metody wykorzystywane w pracy z tablicami,
 • pętle for, while i do...while,
 • pętla for..of,
 • zagnieżdżanie pętli,
 • wykorzystanie pętli do pracy z tablicami,
 • słowa kluczowe break i continue w pracy z pętlami.
 • funkcje wyższego rzędu (Higher-Order Functions),
 • metody wykorzystywane do iterowania po tablicach.
 • koncepcja obiektu oraz sposoby jego tworzenia,
 • uzyskiwanie dostępu do właściwości i metod w obiekcie (dot notation, bracket notation),
 • zmiana zawartości obiektów,
 • sposoby iteracji po obiektach,
 • słowo kluczowe this,
 • prywatne właściwości i metody,
 • destrukturyzacja,
 • najpopularniejsze metody wykorzystywane w pracy z obiektami,
 • getter'y oraz setter'y,
 • wzorzec fabryka.
 • koncepcja klasy oraz jej tworzenie,
 • właściwości, metody, getter'y oraz setter'y wewnątrz klasy,
 • tworzenie obiektów na podstawie klasy,
 • konstruktor klasy,
 • dziedziczenie,
 • metody statyczne.
 • podpinanie skryptów do dokumentów HTML,
 • atrybuty async i defer,
 • obiektowy model dokumentu - czym jest i jak go wykorzystać,
 • metody uzyskiwania dostępu do elementów DOM,
 • poruszanie się po DOM z wykorzystaniem właściwości i metod,
 • modyfikowanie elementów DOM z wykorzystaniem JavaScriptu,
 • tworzenie oraz uwuwanie elementów z DOM.
 • koncepcja zdarzenia i podstawowe metody tworzenia zdarzeń,
 • usuwanie zdarzeń,
 • obiekt event oraz jego najważniejsze właściwości i metody,
 • najczęściej wykorzystywane zdarzenia,
 • zdarzenia przejść CSS,
 • delegowanie zdarzeń.
 • wykorzystanie callback'ów do pracy z asynchronicznym kodem,
 • Promise'y - cele, składnia i związane z nimi metody,
 • składnia async/await jako alternatywa dla Promise'ów,
 • asynchroniczne operacje z wykorzystaniem metody fetch(),
 • komunikacja z REST'owym API.
 • zmiana wartości zmiennych CSS z poziomu JavaScript'u,
 • koncepcja oraz zastosowanie LocalStorege,
 • rozpoznawanie mowy,
 • synteza mowy,
 • wykorzystanie data-attributes.
 • moduły JavaScript - importowanie oraz eksportowanie plików .js,
 • instalowanie oraz usuwanie paczek z wykorzystaniem npm,
 • składowe pliku package.json oraz jego cel,
 • instalacja i konfiguracja Babela - plik .babelrc,
 • transpilowanie JavaScriptu z wykorzystaniem Babel'a,
 • instalacja i konfiguracja Webpacka - plik webpack.config.js,
 • łączenie plików JavaScript z wykorzystaniem Webpacka,
 • wykorzystanie Webpacka w pracy z plikami HTML i CSS.
 • czym jest i jak działa Node.js,
 • architektura Node.js,
 • instalacja Node.js oraz wykonywanie kodu z poziomu terminala,
 • obiekt globalny i jego właściwości,
 • tworzenie i wrzytywanie modułów,
 • powtórzenie wiedzy dotyczącej wykorzystania npm w projektach.
 • czym są CRUD oraz REST,
 • zasady tworzenia REST'owego API,
 • założenia i wykorzystanie biblioteki Nodemon,
 • założenia i wykorzystanie zmiennych środowiskowych,
 • tworzenie serwera z wykorzystaniem Express.js,
 • tworzenie endpoint'ów oraz obsługa zapytań typu: GET, POST, PUT, DELETE,
 • walidacja danych przesyłanych w zapytaniu,
 • obsługa parametrów oraz ciała zapytania,
 • cechy i wykorzystanie middleware,
 • struktura aplikacji opartych o Node.js i Express.js
 • instalacja i konfiguracja bazy danych MongoDB,
 • łączenie się z bazą danych,
 • modele, schematy oraz ich wykorzystanie,
 • dodawanie danych do bazy,
 • pobieranie i filtrowanie danych uzyskanych z bazy danych,
 • sposoby aktualizacji danych w bazie (query first oraz update first),
 • usuwanie danych z bazy,
 • walidacja danych przesyłanych do bazy,
 • tworzenie relacji między dokumentami w bazie danych.
 • hashowanie haseł,
 • autentykacja użytkowników na podstawie loginu i hasła,
 • wykorzystanie JWT w procesach autentykacji,
 • użycie nagłówków zapytań w celu przesyłania danych między klientem a serwerem,
 • ochrona route'ów przed nieuprawnionym dostępem z wykorzystaniem middleware.
 • przygotowanie aplikacji do umieszczenia na serwerze,
 • deployment aplikacji z wykorzystaniem Git i Heroku,
 • deployment bazy danych z wykozystaniem mLab,
 • konfiguracja produkcyjnych zmiennych środowiskowych.
 • główne założenia biblioreki React oraz składni JSX,
 • tworzenie projektu z wykorzystaniem Create React App,
 • wyświetlanie zawartości z wykorzystaniem komponentów funkcyjnych,
 • dodawanie styli i klas do elementów zapisanych w JSX,
 • odwoływanie się do zmiennych z poziomu JSX,
 • nazwy atrybutów niedozwolone w JSX,
 • mechanizm działania Virtual DOM.
 • zagnieżdżanie i reużywanie komponentów,
 • przekazywanie właściwości do komponentów z wykorzystaniem props,
 • wyświetlanie zawartości z wykorzystaniem komponentów klasowych,
 • obsługa asynchronicznych operacji w ramach komponentów,
 • state - przeznaczenie i zasady wykorzystywania,
 • warunkowe renderowanie zawartości komponentu.
 • czym jest cykl życia komponentu i do czego go wykorzystujemy,
 • metody związane z montowaniem komponentu,
 • metody związane z aktualizacją komponentu,
 • metoda związana z odmontowaniem komponentu,
 • dobieranie odpowiednich metod cyklu życia do przeprowadzania określonych operacji.
 • pobieranie i operacje na danych wprowadzanych przez użytkownika,
 • obsługa zdarzeń w ramach komponentów,
 • obsługa procesu przesyłania formularzy,
 • wykonywanie zapytań do API i aktualizacja stanu na podstawie zwróconych odpowiedzi,
 • wykorzystanie kluczy do renderowania list elementów,
 • uzyskiwanie dostępu do wyrenderowanych elementów z użyciem referencji.
 • główne założenia biblioreki Redux oraz jej wykorzystanie w aplikacjiach React'owych,
 • zasady tworzenie reducer'ów,
 • struktura aplikacji wykorzystujących React'a w połączeniu z Redux'em,
 • implementacja reduxa na poziomie całej aplikacji - komponent Provider,
 • łączenie pojedynczych komponentów ze store Redux'a - metoda connect(),
 • tworzenie kreatorów akcji i łączenie ich z komponentami.
 • wykorzystanie biblioteki ReduxThunk do tworzenia asynchronicznych kreatorów akcji,
 • redux'owe middleware - istota i sposób działania,
 • zmiana zawartości tablic i obiektów bez ich mutowania,
 • użycie instrukcji switch wewnątrz reducer'ów.

Z czego będziesz korzystał?

Narzędzia z których skorzystasz w trakcie CodersCamp

Miejsca, które odwiedzisz podczas przerabiania materiałów

Zaufali nam

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują

Patronat medialny

Gdzie odbędzie się CodersCamp?

Dzięki wsparciu ze strony kół i organizacji studenckich najblisza edycja CodersCamp odbędzie się aż w 7 miastach na terenie całej Polski!

Stowarzyszenie CodersCrew

Jesteśmy jedną z największych inicjatyw związanych z programowaniem na terenie Wrocławia.

Działamy aktywnie już 3 rok rozniecając w ludziach pasję do programowania, a następnie dając im możliwości wykorzystania swoich umiejętności w praktyce i zdobycia wymarzonej pracy.

Przejdź na stronę

Koło Naukowe SOLVER Zabrze

Kim jestesmy? Jesteśmy grupą ambitnych, młodych I przebojowych studentów Politechniki Śląskiej.

Solver realizuje różne projekty, przez czasopismo PMNEWS po konferencję PMNights, szkolenia, akcje społeczne I zbiórki pieniędzy lub karmy dla schroniska. To własnie działalność w tym kole uczy nas summienności, uczy nas prowadzenia projektów oraz myślenia projektowego. Solver to miejsce w którym bardzo dobrze zacząć swoją przygodę z projektami - nikt tutaj nie ucina palców za popełnione błędy.

Przejdź na stronę

Enactus UE Poznań

Jesteśmy grupą ambitnych studentów z Poznania, którym nie jest obojętne środowisko i wpływ ludzi na otoczenie.

Realizujemy projekty CSR, które łączą biznes z działaniem na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. Nasze działania zostały docenione w wielu konkursach, a dzięki zwycięstwu w Enactus National Competition wraz z naszym projektem "WaterFilter" będziemy mieli zaszczyt reprezentować Polskę na Enactus World Cup 2019 w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych!

Przejdź na stronę

MKN Project Management Gdańsk

Team MKN tworzą pasjonaci. Wierzą, że mogą dać młodym ludziom bezcenne doświadczenia, nowe pomysły na życie oraz możliwość poznania ludzi z całej Polski

Jednak to, co najważniejsze, to ich misja: rozpalenie w uczestnikach pasji do programowania, która sprawi, że nie przepracują ani jednego dnia w swoim życiu

Przejdź na stronę

KN Project w Szczecinie

Koło Naukowe "Project" jest jednym z najaktywniejszych kół działających na Uniwersytecie Szczecińskim.

Od samego początku stnienia, koło naukowe realizuje projekty edukacyjne dla najmłodszych, gdzie poprzez zabawę przybliza im pojęcie pracy zespołowej czy planowania. Na początku 2019 roku, członkowie koła przeprowadzili popularną wśród menadzerów grę strategiczną, dla uczniów technikum.

Przejdź na stronę

KNPZ - Koło Naukowe Procesu Zarządzania Kraków

Naszą działalność, jaką jest Koło Naukowe Procesu Zarządzania prowadzimy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy Katedrze Procesu Zarządzania od 2010 roku i jest to kontynuacja istniejącego niegdyś Koła Naukowego Zarządzania.

Opiekunem Koła jest mgr Małgorzata Marchewka. Obecnie Koło tworzy nas ponad 20 – młodych, ambitnych i kreatywnych studentów i doktorantów UEK, dla których nie ma rzeczy niemożliwych! Możemy pochwalić się trzema głównymi projektami, które na stałe wpisały się w naszą działalność.

Przejdź na stronę

Jak dołączyć do CodersCamp?

1

01.10 - 10.10

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

2

12.10 - 20.10

Przeanalizuj przesłany materiał dydaktyczny

3

21.10

Przyjdź na test z przesłanych materiałów

4

23.10

Otrzymasz od Nas informację zwrotną o wyniku rekrutacji.

Napisz do nas

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania